WSPÓŁPRACA

DZIAŁALNOŚĆ OMD

 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powstał w 2015 roku i jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce jednostek o charakterze eksperymentalno-hodowlanym.

Działalność Ośrodka umożliwia przeprowadzanie wyspecjalizowanych badań naukowych na zwierzętach laboratoryjnych.

Zasadniczym celem utworzenia Ośrodka jest prowadzenie pionierskich badań interdyscyplinarnych in vitro oraz in vivo, przy współpracy z:

  - wewnętrznymi jednostkami UM w Lublinie,

- zewnętrznymi instytucjami naukowo - badawczymi, samodzielnymi podmiotami przemysłu  chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego czy rolnego.

W strukturze Obiektu wyodrębnić można między innymi następujące części:

   - hodowlaną,

   - eksperymentalną, w tym:

 • pracownię rezonansu magnetycznego (MRI),
 • pracownię hodowli komórkowej z analizatorem migracji i proliferacji,
 • pracownię modyfikacji genetycznych,
 • pracownię badań behawioralnych i metabolicznych,
 • laboratoryjną z salami operacyjnymi,
 • kwarantannę.

W Ośrodku Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzi się hodowlę następujących zwierząt laboratoryjnych:

 • myszy,
 • szczurów,
 • ryb z gatunku Danio rerio (ang. zebrafish).

OMD oferuje:

 • zwierzęta laboratoryjne hodowane w warunkach wolnych od patogenów (SPF) z własnej hodowli,
 • pomieszczenia laboratoryjne ze specjalistyczną aparaturą naukowo - badawczą,
 • w pełni wyposażone sale operacyjne z salą przed i pooperacyjną,
 • asystę wykwalifikowanych pracowników Ośrodka przy planowaniu i wykonywaniu eksperymentów.

OMD zapewnia:

 • bezpieczeństwo zwierząt poprzez całodobowy monitoring,
 • optymalne warunki środowiskowe w pomieszczeniach hodowlanych,
 • rygorystyczne wymogi sanitarne utrzymania zwierząt poprzez zapewnienie najwyższej jakości systemów indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zautomatyzowany system regałów z akwariami dla ryb Danio rerio oraz bariery ochronne izolujące dostęp do pomieszczeń dla zwierząt.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oferujemy:

 

 • wykonanie komercyjnych badań w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badania toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych (ocena właściwości toksycznych substancji chemicznych zawartych w produktach farmaceutycznych, lekach weterynaryjnych, środkach ochrony roślin, dodatkach do żywności i pasz, przemysłowych substancjach chemicznych i innych),
 • możliwość prowadzenia badań z wykorzystaniem najwyższej jakości zwierząt laboratoryjnych,
 • dostęp do nowoczesnego zaplecza technicznego oraz innowacyjnej aparatury naukowo - badawczej i laboratoryjnej,
 • wsparcie w planowaniu i realizacji eksperymentów naukowych przez wyspecjalizowaną kadrę Ośrodka,
 • zoptymalizowane warunki realizacji badań m. in. poprzez oszczędność czasu i dostępność do szerokiego zakresu aparatury i sprzętu pomocniczego.

Zapraszamy do współpracy.