Wyznaczenie dla osób biorących udział w doświadczeniach z użyciem zwierząt laboratoryjnych