KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej

Dane kontaktowe

 

ul. Dra K. Jaczewskiego 8d, 20-090 Lublin
 
Telefon: +48 81 448-59-00
            
             +48 81 448-59-03
  Portiernia
 
 E-mail: omd@umlub.pl
 
http://www.omd.umlub.pl
 
KIEROWNIK OMD
dr Tomasz Trombik
 
Telefon: +48 81 448-59-02
 
E-mail: tomasztrombik@umlub.pl
 
LEKARZ WETERYNARII
 
lek.wet. Małgorzata Janik
 
Telefon: +48 81 448-59-13
E-mail: malgorzata.janik@umlub.pl