W MEDIACH O NAS

DANIO REIRO

PRZYSZŁOŚCIĄ BADAŃ BIOMEDYCZNYCH.

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej prowadzi między innymi wyspecjalizowaną i innowacyjną hodowlę ryb Danio rerio (Zebrafish).

Stanowią one doskonały organizm modelowy, wykorzystywany w licznych projektach badawczych. Do najbardziej istotnych cech tego gatunku należą:

  • łatwość utrzymania,
  • krótki cykl rozwojowy,
  • duża ilość materiału do badań,
  • przezroczystość ciała we wczesnych stadiach rozwojowych,
  • łatwość manipulacji genetycznych,
  • zasobność kolekcji mutantów i linii transgenicznych,
  • zsekwencjonowany genom (25 chromosomów, na których znajdują się odpowiedniki ponad 70% genów ludzkich).

O wysokiej przydatności modelu Danio rerio do badań laboratoryjnych decyduje duże podobieństwo zjawisk zachodzących u tego gatunku do tych, które zachodzą w organizmie człowieka.

 

WAŻNIEJSZE BADANIA Z ZASTOSOWANIEM DANIO RERIO:

  • prace z zakresu genetyki i rozwoju,
  • badania neurologiczne i neuropatologiczne ,
  • badania z obszaru: kardiologii, onkologii, farmakodynamiki, toksykologii.