INFORMACJE

24.01.2024

OMD z nowym certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Od lewej: dr A. Michalak, dr M. Rudkowska, dr A. Boguszewska-Czubara, dr T. Trombik, dr hab. B. Budzyńska, L. Świca.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UM uzyskał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) w zakresie badań właściwości toksycznych, rozszerzając tym samym dotychczasowy Certyfikat w zakresie badań toksyczności środowiskowej.

Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL, ang. GLP) to system jakości odnoszący się do procesu organizacyjnego i warunków planowania, przeprowadzania i monitorowania nieklinicznych badań substancji i ich mieszanin pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska oraz dokumentowania, archiwizowania i prezentowania wyników takich badań. Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej stosuje się w nieklinicznych badaniach dotyczących bezpieczeństwa produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, środków ochrony roślin, kosmetyków, produktów biobójczych, dodatków do żywności, dodatków do pasz, detergentów oraz chemikaliów stosowanych w przemyśle, usługach i gospodarstwie domowym. Badania, do których stosuje się zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, obejmują badania w laboratoriach, badania w szklarniach i badania polowe (źródło: gov.pl).

 

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie w 2020 roku uzyskał certyfikat DPL w zakresie badań toksyczności środowiskowej (ekotoksyczności) w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych, z wykorzystaniem larw ryb Danio. Tego typu badania obejmują przede wszystkim badania toksykologiczne pod kątem bezpieczeństwa badanych substancji pochodzenia naturalnego i antropogenicznego dla otaczającego nas środowiska naturalnego i mają zastosowanie w badaniach środków ochrony roślin, produktów biobójczych czy np. detergentów lub chemikaliów stosowanych w gospodarstwie domowym i przemyśle. Następnie, w 2022 roku w OMD pojawił się pomysł rozszerzenia certyfikatu o zakres badań właściwości toksycznych substancji z wykorzystaniem gryzoni. Rozszerzony certyfikat dotyczy przede wszystkim nieklinicznego badania bezpieczeństwa produktów leczniczych (także weterynaryjnych) i jest wymagany m. in. przy rejestracji nowych leków. W pierwszej połowie 2023 roku, na zlecenie firmy IBSS Biomed z Krakowa, Zespół DPL pod kierownictwem dr hab. Barbary Budzyńskiej prof. UM, przeprowadził w OMD badania bezpieczeństwa szczepionki donosowej z wykorzystaniem szczurów. Biuro ds. Substancji Chemicznych wykonało kontrolę tego badania w czasie jego wykonywania oraz po jego zakończeniu. Po uwzględnianiu wszystkich uwag wynikających z kontroli i wdrożeniu procedur naprawczych, OMD uzyskało w grudniu 2023 roku rozszerzony certyfikat DPL obejmujący badania właściwości toksycznych i badania toksyczności środowiskowej, zwiększając tym samym swoją atrakcyjność jako podwykonawca usług badawczych skierowanych dla przemysłu biotechnologicznego oraz farmaceutycznego. Należy wspomnieć, że w Polsce jest tylko 9 jednostek posiadających certyfikat badań w zakresie badań właściwości toksycznych i 4 jednostki w zakresie badań toksyczności środowiskowej (dane na grudzień 2023 r.).

 

W skład zespołu DPL w OMD wchodzą: dr hab. Barbara Budzyńska, dr Anna Boguszewska-Czubara, dr Agnieszka Michalak, dr Monika Gawrońska-Grzywacz, dr Monika Rudkowska, dr Olga Wronikowska-Denysiuk, dr Monika Maciąg, dr Jan Sawicki, dr hab. Katarzyna Targowska-Duda, prof. dr hab. Dariusz Matosiuk oraz Leszek Świca.

AKTUALNOŚCI

Naukowcy UMLub w nowym składzie Lokalnej Komisji Etycznej

Więcej: https://umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,15574,naukowcy-umlub-w-nowym-skladzie-lokalnej-komisji-etycznej.html

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OMD z nowym certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Więcej: https://omd.umlub.pl/o-nas/aktualnosci/art,6,omd-z-nowym-certyfikatem-dobrej-praktyki-laboratoryjnej.html

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UMLub zostanie rozbudowany

Więcej: https://omd.umlub.pl/o-nas/aktualnosci/art,5,osrodek-medycyny-doswiadczalnej-umlub-zostanie-rozbudowany.html


Badania onkologiczne – a dlaczego nie rybki?

Artykuł na portalu

Biotechnologia.pl

Więcej: https://biotechnologia.pl/biotechnologia/badania-onkologiczne-a-dlaczego-nie-rybki,22682

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dzień otwarty OMD 26 pażdziernika 2023.

https://radio.lublin.pl/2023/10/dzien-otwarty-w-osrodku-medycyny-doswiadczalnej-uniwersytetu-medycznego/

---------------------------------------------------

https://radio.lublin.pl/2023/10/mamy-z-nia-wiele-wspolnego-rybka-danio-idealnym-modelem-do-badania-chorob-ludzkich/

---------------------------------------------------

https://lublin.tvp.pl/73694024/innowacyjne-badania-w-osrodku-medycyny-doswiadczalnej

_______________________________________________________________________________________________________________________