O NAS

Zespół OMD

Zespół OMD

 

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

e-mail

Nr telefonu

 1.  

 Agnieszka CYNGOT

 Technik

 agnieszka.cyngot@umlub.pl

448 59 05

 1.  

 Klaudia DMOWSKA

 Stażysta

 klaudia.dmowska@umlub.pl

448 59 00

 1.  

 Agnieszka JAKUBASZEK

 Koordynator; Specjalista techniczny

 agnieszka.jakubaszek@umlub.pl

448 59 05

 1.  

 Małgorzata JANIK

 Kierownik Gabinetu Weterynaryjnego

 malgorzata.janik@umlub.pl

448 59 13

 1.  

 Anna KOZŁOWSKA

 Specjalista techniczny

 anna.kozlowska@umlub.pl

448 59 14/05

 1.  

 Mirosław ŁAŃCUT

 Kierownik Zesp. ds. dobrost. zwierząt

 miroslaw.lancut@umlub.pl

448 59 04

 1.  

 Anna NAJDA

 Starszy technik

 anna.najda@umlub.pl

448 59 05

 1.  

 Dorota NIZIO

 Technik

 dorota.nizio@umlub.pl

448 59 14/05

 1.  

 Katarzyna PIĄTKOWSKA

 Technik

 katarzyna.piatkowska@umlub.pl

448 59 05

 1.  

 Michał PIĄTKOWSKI

 Technik

 michal.piatkowski@umlub.pl

448 59 05

 1.  

 Anna RYBAK

 Koordynator; Specjalista techniczny

 anna.rybak@umlub.pl

448 59 05

 1.  

 Tymoteusz SŁOWIK

 Koordynator; Spec. badawczo-techn.

 tymoteusz.słowik@umlub.pl

448 59 14/05

 1.  

 Anna SOBOLEWSKA

 Starszy technik

 anna.sobolewska@umlub.pl

448 59 05

 1.  

 Leszek ŚWICA

 Koordynator ds. obsługi DPL

 leszek.swica@umlub.pl

448 59 15

 1.  

 Tomasz TROMBIK

 Kierownik OMD

 trombik.tomasz@umlub.pl

448 59 02

 1.  

 Artur UFNIARZ

 Technik

 artur.ufniarz@umlub.pl

448 59 05