ZAKŁAD INŻYNIERII GENETYCZNEJ (GMO)

Decyzją Ministra Środowiska nr 235/2016 z dnia 28.11.2016r. Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie uzyskał zezwolenie na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do I kategorii zagrożenia.