GABINET WETERYNARYJNY

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nr XLIII z dnia 1 lutego 2017 roku, Gabinet Weterynaryjny stał się jednostką statutową uczelni i wszedł w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie.


Dnia 24 lutego 2017 roku, Uchwałą nr 931/2017/VI Rej. ZLZ Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  wpisano do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, jednostkę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pn. „Gabinet Weterynaryjny Ośrodka Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie”.

 

Gabinet Weterynaryjny OMD UM w Lublinie działa na podstawie ustawy z dn. 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2004 Nr 11 poz. 95).

 

KONTAKT

 

LEKARZ WETERYNARII

 

lek.wet. Małgorzata Janik

 

Telefon: +48 81 448-59-13

E-mail: malgorzata.janik@umlub.pl